Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
RUOKAA KÖYHILLE, AINAKIN SIIHEN ASTI KUN SOSIAALITURVAN UUDISTUS ON VALMISTUNUT
Olemme sitä mieltä köyhien ja syrjäytettyjen ihmisten edunvalvojana ja sosiaalisena yhdistyksenä että leipä ja ruoanjakopaikkoja olisi heti lisättävä tuntuvasti lisää myös yhteiskuntamme toimesta, myös jokaiselle pienellekin paikkakunnalle Suomeen.
On aivan uskomatonta miten elintarvikekaupat ja varsinkin suuret elintarvikeketjut vievät satojatuhansia tonneja syötäväksi kelpaavaa viimeinen myyntipäivä olevia elintarvikkeita suoraan bio- jätteenä kaatopaikoille, vaikka kolmannen sektorin yhdistykset pystyisivät vapaaehtoisvoimin, jopa keskitetysti jakamaan ne yhteiskuntamme köyhille ja heikompiosaisille. Siitä toiminnasta hyötyisivät jopa kaikki.
Yhteiskunnallisesti voidaan puhua hyvinkin merkittävästä ja suurista summista, joka kansantaloudellisesti olisi hyvin merkittävää. On otettava huomioon kaupat lisäävät myymättä jääneet ruoat kuluttaja hintoihin joka tapauksessa, menivätkö ne köyhän suuhun vai kaatopakoille.
Elintarvikekaupat suhtautuvat erittäin myönteisesti ruokaa jakaviin tahoihin ja yhdistyksin. Koska siitä tulee kaupalle pelkkää säästöä, sillä ne mielellään antaisivat syötäväksi kelpaavan ruoan köyhille jaettavaksi, sillä biojätteiden jätemaksut jäävät silloin kaupalta miltei täysin pois. Lisäksi bio-jätteiden kuljetuskustannukset siirtyvät kaupalta silloin pois.
 
On täysin käsittämätöntä miten yhteiskuntamme päättäjät suhtautuvat tosi kielteisesti ilmaisruoan jakeluun varsinkin Helsingissä, erityisesti demarit Helsingissä, puhumatta Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnasta taikka Helsingin kaupungin Terve ja Turvattomattomasta Kaupunkivaltuuskunnasta. Ei edes RAY- ei halua auttaa kuin poliitikkoja vaalirahoituksella. Vaikka he itse varsin hyvin tietävät ettei pelkästään toimeentulotuen ja opintotuen varassa elävä ihminen voi enää elää ihmis-arvoista elämää ainakaan pääkaupunki seudulla, vuokrien ja kaikkien elinkustannusten nousun takia. Jopa monet eläkeläiset ja pienellä palkoilla toimeentulevat joutuvat näkevät suoranaisesti nälkää ja suurta henkistä hätää toimeentulostaan. Yksinäisyys lisääntyy! Mainitakseni mm.
toimeentulotuen joka on tällä hetkellä yksiasuvalle 417,45 euroa euroa / kk.  13,92 / päivä. Hävetkää Suomen päättäjät, sillä Suomen lain mukaan teillä on vastuu turvata riittävä toimeentulo heikompiosaisille hyvinvointiyhteiskunnassamme. Voitte lopettaa heti täysin puheissanne puhumisen hyvinvointiyhteiskunnasta, sillä Suomi ei ole mikään hyvinvointivaltio vaan korriptiosoitunut hyvävelivaltio, jossa ei haluta pitää lainkaan heikompi-osaisista huolta.  Pelkästään toimeentulotuen varassa elävän on aivan mahdotonta tulla enää toimeen, eihän sillä summalla voi tulla enää toimeen tässä pahoinvointiyhteiskunnassamme. Jos, sitäkään sitten Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaiset myöntävät. Sitä on useita ikäviä esimerkkejä Helsingin kaupungissa, lukuisia itsemurhia mitkä Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaiset ovat saaneet aikaiseksi kun eivät ole myöntäneet edes lakisääteistä toimeentulotukija sosiaaliavunhakijoille.  Eikä ihme, itsemurhat lisääntyvät varmasti vieläkin kun ei ole riittävästi tuki ja suojaverkostoja olemassa. Opiskelijat mitä ne saavat? heh.. ei yhtään mitään! Toistasataa euroa vähemmän ja niiltä erityisesti puuttuvat suoja ja turva verkostot pääkaupunkiseuduilta, sillä useimmat opiskelijat ovat muuttaneet muualta päin opiskelemaan tänne, eikä läheisten apu ole lähellä.
On aivan uskomatonta miksi ei saisi auttaa niitä vapaaehtoisesti? Kysymme miksi ei saa? Vastauksen löydät www-sivustoltamme ja blokistamme, mikä on surullista luettavaa nyky-yhteiskuntamme sosiaalisesta tilasta.
 
On todettava miten voi olla edes mahdollista että yhteiskuntamme ei halua taloudellisesti tukea mitenkään ilmaisruoanjakoa, vaikka olemme juuri putoamassa pahimpaan lamaan ja työttömillä ja heikompiosaisilla tulee vielä olemaan toimeentulo tiukempaa kuin työssä käyvillä. On otettava huomioon sekin seikka koska ja millä laajuudella sosiaaliturvan uudistus etenee, epäilemme että siinä menee vielä useita vuosia, jos silloinkaan se valmistuu mitä on ehdotettu ja onko siihen edes enää varaa laman jälkeen?
On hirveätä todeta miten Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaisten suhtautuminen ilmaisruoan jakeluun on ollut hidasta ja hyvinkin negatiivista sekä epäasiallista ja voidaan ilmaista jopa erittäin nihkeää. Lisäksi on aivan hirveää todeta se miten kirkkomme suhtautuu meidän yhdistyksemme avustustoimintaan kohtaan, pelkää todennäköisesti heidän jako-osuuden vähenevän huomattavasti, jos eri yhdistykset aloittavat syötäväksi kelpaavien viimeinen myyntipäivän elintarvikkeiden jaon heikompi-osaisille. Eikä mikään ihme miksi kirkosta väki lähtee ja eroaa. Minä erosin kirkosta siksi sen takia kun huomasin kirkon olevan täysin Helsingin kaupunginjohdon sekä eräiden poliitikkojen talutusnuorassa. Jumalan, kunnian ja omantunnon kautta vannon olevani täysin oikeassa ja olen oikealla asialla.
On merkillepantavaa, mitä me sellaisella kirkolla tehdään joka ei halua oman seurakuntalaisen auttavan muita heikommassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä omalla paikkakunnalla ja varsinkin sen omia seurakuntalaisia. Vaan estää täysin mm. vapaaehtoistoimintamme eikä halua edes yhteistyötä meidänkään yhdistyksen kanssa, pyynnöstämme huolimatta. Toivon hartaasti kaikkia köyhiä eroamaan kirkosta edellämainittujen perustelujen takia. Yhdistyksemme nettisivustolta www.jatkasaarenlyhty.suntuubi.com löydät kirkonjohdon antamat kyseiset lausunnot etusivulta, missä Helsingin kaupunginjohto on kehottanut toimimaan kirkkoa vaan kaupungin kanssa yhteistyössä. Mutta Helsingin kaupunki ei ole tehnyt asianeteen yhtään mitään! Päinvastoin, Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaiset eivät halua edes vastaa puhelimeen ja soittopyyntöihin.
Voimme vahvasti epäillä: Haulikolla olisi nyt ainakin työtä, jos sosiaalijohdolla on varaa ostaa yli 72 000 euron toimiston huonekalut, mutta sosiaaliselle yhdistyksellemme Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta myöntää vasta kahden vuoden toiminnan jälkeen toimintaan 1500,00 euroa sosiaalisen toimintakeskuksen ylläpitoon. Naurettavaa..
Suomen rikoslakiin pitäisi saada heti uusi korjaus perusturva rikkomuksesta, ja rikoksen tekijät hallitus, eduskunta ja kansanedustajat sekä sosiaaliviranomaiset rikosoikeudelliseen vastuuseen. Siksi ajattelimme muistuttaa äänestäjiä ja ennen kaikkea Suomen hallitusta ja eduskuntaa sekä kansanedustajia voimassa olevasta lakipykälästä:
ote: Suomen perustuslaista:
Oikeus sosiaaliturvaan
"Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä."
 Me vaadimme Suomen istuvaa hallitusta eroamaan, ellei heti saada sosiaaliturvaan tuntuvaa korotusta, vähintään 200 euroa välittömästi toimeentulotukeen ja pienempiin eläkkeisiin sekä opintotukeen! Ja ne on sidottava välittömästi indeksiin."
Toimeentulotuki on tällä hetkellä vain 417,45 euroa euroa / kk.  13,92 / päivä.
 Ajatelkaa eihän sillä summa saa edes mitään!
Tähän on tultava heti muutos!  Rötös herrat pois kaupunginjohdosta ja eduskunnasta!
Uusin netti adressi löytyy osoitteesta: http://www.adressit.com/toimeentulo

06.10.2009 Helsinki
Jätkäsaaren Lyhty ry.
 
Ari Söderlund, pj
puh.  040 5245588  040 5245588
Yhdistysrekisteri nro: 196.820
Y-tunnus 2136954-4
 
Huomio: Sähköposti osoite on muuttunut uusi on ari.soderlund@pp.inet.fi
Vanha sähköposti osoite soderlund.ari@pp.inet.fi ei ole enää käytössä!

©2019 Jätkäsaaren Lyhty ry. - suntuubi.com